1900-talet

1900-talet Herrljunga Idrottsförening 

Herrljunga Idrottsförening spelar fotboll på torget omkring 1908.
I bakgrunden ser vi baksidan på kafé Centrum.

1900-talet Vändskivan vid lokstallet

Vändskivan vid lokstallet användes för att med handkraft vända loken ”åt rätt håll”.
Skivan är än idag i god kondition, och till hjälp för ångloken som finns i lokstallet.
Fortsätt till 1910-talet>>