1960-talet

Ålderdomshemmet på Vedumsvägen som 1965 såldes till elektronikföretaget Telekontroll (idag Ascom). *1962 invigs första etappen av nya kommunalhuset. 1964 färdigställs och invigs Altorpskolan. *1968 tog den sista kullen elever sin realexamen på Altorpskolan, och grundskolan hade helt tagit över verksamheten.

Herrljunga TK blev SM-segrare och uppvaktas här av kommunens representant, Sven Hult. *1966 nådde HSK:s fotbollslag sin hittills bästa placering genom att komma 2:a i div. IV. Många anser att det är klubbens bästa lag någonsin. *1967 bildas Kullings Motorsällskap och 1968 startar Herrljunga-korpen sin verksamhet. *1969 får Skoghälla elljusspår.

Fortsätt till 1970-talet>>