Styrelse och övriga förtroendevalda

Ordförande: Harry Nilsson
Änggatan 32
524 32 Herrljunga
Tele: 0513-100 92
Mobil: 070-687 72 22
e-post:harrymaj-lis@outlook.com
Invald i styrelsen: 2001
Sekreterare:
ThomasFransson
Altorpsvägen 9
524 32 Herrljunga
Mobil: 070-964 46 42
e-post:thomas.fransson@gmail.com
Invald i styrelsen: 2019
Kassör: Jan-Eric Johansson
Grengatan 2
524 32 Herrljunga
Mobil: 070-691 06 60
e-post: jan-eric.j@telia.com
Invald i styrelsen: 2001
Ledamot: Sture Jacobsson
Alingsåsvägen 32
524 33 Herrljunga
Mobil: 070-627 67 38
e-post: s.jacobsson@telia.com
Invald i styrelsen 2021
Ledamot: Krister Kvarnström
Klövervägen 19B
524 41 Ljung
Tele:
Mobil: 070-568 27 52
e-post: krister.kvarnstrom@telia.com
Invald i styrelsen: 2015

Ordförande genom åren

Rolf Melin 2001-2014
Klubbens första ordförande och en av initiativtagarna till
klubbens bildande. Klubbens första och för närvarande enda Hedersmedlem.
Rolf Melin avled i december 2019.

Harry Nilsson 2015-
Harry har varit med i styrelsen från det att klubben bildades 2001.