1960-talet

1960-1969 Herrljunga TK SM-segrare

Herrljunga TK blev SM-segrare och uppvaktas här av kommunens representant, Sven Hult.

  • 1966 nådde HSK’s fotbollslag sin hittills bästa placering genom att komma 2:a i div. IV. Många anser att det är klubbens bästa lag någonsin.
  • 1967 bildas Kullings Motorsällskap och 1968 startar Herrljunga-korpen sin verksamhet.
  • 1969 får Skoghälla elljusspår.

1960-talet Ålderdomshemmet

 

Ålderdomshemmet på Vedumsvägen som 1965 såldes till elektronikföretaget  Telekontroll (idag ascom).

  • 1962 invigs första etappen av nya kommunalhuset.
  • 1964 färdigställs och invigs Altorp-skolan.
  • 1968 tog den sista kullen elever sin realexamen på Altorpskolan, och grundskolan hade helt tagit över verksamheten.
    Fortsätt till 1970-talet>>