Idrottsanläggningar

sporthallen[1]

Under den här rubriken samlar vi idrottsanläggningar som finns i kommunen.
Exempelvis Idrottshallar, fotbollsplaner, klubbhus, skjutbanor etc.

Här ser vi Gamla Sporthallen som invigdes 1938. Hallen har haft en
stor betydelse för idrottens utveckling i kommunen.